Вересень 28, 2018

Бухгалтерський облік

Робоча програма з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік”

МОДУЛЬ І

  • Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації
  • Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Тестовий контроль Модуль І

МОДУЛЬ ІІ

  • Тема 3. Первинне  спостереження, документація та інвентаризація
  • Тема 4. Бухгалтерський баланс

Тестовий контроль Модуль ІІ

МОДУЛЬ ІІІ

  • Тема 5. План рахунків бухгалтерського обліку
  • Тема 6. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Тестовий контроль Модуль ІІІ

МОДУЛЬ ІV

  • Тема 7. Облік господарських процесів
  • Тема 8. Форми бухгалтерського обліку
  • Тема 9. Основи бухгалтерської звітності

Тестовий контроль Модуль IV

Підсумкове тестування