Вересень 28, 2018

Фінансовий облік

Робоча програма з навчальної дисципліни “Фінансовий облік”

МОДУЛЬ І

 • Тема 1. Основи фінансового обліку.
 • Тема 2. Облік грошових коштів.
 • Тема 3. Облік фінансових інвестицій.

Тестовий контроль Модуль І

МОДУЛЬ ІІ

 • Тема 4. Облік розрахункових операцій
 • Тема 5. Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування.

Тестовий контроль Модуль ІІ

МОДУЛЬ ІІІ

 • Тема 6. Облік необоротних активів.
 • Тема 7. Облік матеріальних запасів.

Тестовий контроль Модуль ІІІ

МОДУЛЬ IV

 • Тема 8. Облік поточних біологічних активів тваринництва.
 • Тема 9. Облік виробництва та випуску готової продукції.

Тестовий контроль Модуль IV

МОДУЛЬ V

 • Тема 10. Облік витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства.

Тестовий контроль Модуль V

МОДУЛЬ VI

 • Тема 11. Облік власного капіталу та забезпечення майбутніх виплат і платежів.
 • Тема 12. Складання та подання  фінансової звітності.

Тестовий контроль Модуль VI

Підсумкове тестування

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДО ЕКЗАМЕНУ